Các trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn thành phố thực hiện phương thức xét tuyển để tuyển sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định, các trường được lựa chọn áp dụng một hoặc đồng thời hai phương thức xét tuyển gồm: Thứ nhất, xét tuyển bằng cách sử dụng kết quả các bài thi của học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập (diễn ra ngày 12 và 13-6-2021); thứ hai, xét tuyển học bạ của học sinh ở cấp trung học cơ sở (là điểm tính theo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở 4 năm học cấp trung học cơ sở, nếu học sinh lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó).
Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã thực hiện phương thức xét tuyển học bạ (là điểm tính theo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở 4 năm học cấp trung học cơ sở) để tuyển sinh.
Điểm đáng chú ý là các trường trung học phổ thông ngoài công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã được phép tuyển học sinh trên toàn thành phố, không phân biệt khu vực tuyển sinh như đối với các trường trung học phổ thông công lập. Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở (hoặc bổ túc trung học cơ sở); bản thân học sinh hoặc bố, mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Hà Nội, có đủ hồ sơ hợp lệ – đều có thể đăng ký dự tuyển.
Toàn thành phố có 105 trường trung học phổ thông ngoài công lập áp dụng phương thức xét học bạ để tuyển sinh vào lớp 10; 36 trường áp dụng đồng thời cả hai phương thức là sử dụng điểm bài thi của học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường công lập và xét học bạ. Số lượng trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên có tuyển học sinh lớp 10 năm học 2021-2022 là 29 đơn vị.

Nguồn: Sưu tầm